1

Završava se akcija za legalizaciju oružja

U četvrtak, 4. juna, završava se legalizacija oružja na čitavoj teritoriji Srbije, šesta od 1992. godine. Trajala je tri meseca, a za to vreme je postojala mogućnost da oni koji su čuvali automatsko i poluautomatsko oružje, eksplozivne naprave, municiju, lovačko i sportsko oružje to vrate policiji bez straha da će biti pitani odakle im i da će krivično odgovarati.

Tokom trajanja ove akcije postojala je mogućnost i da se po ubrzanom postupku registruje lovačko i sportsko oružje.

Građani koji nisu iskoristili nijednu od ovih mogućnosti će posle 4. juna biti rigorozno kažnjavani zato što su za nelegalno posedovanje oružja, municije i eksplozivnih materija predviđene veoma oštre sankcije.

LEGALIZACIJA ORUZJAS druge strane, oni koji su registrovali oružje moraće za njega da plate takse za dobijanje oružnog lista i porez. Za automatsku pušku ti izdaci su 12.250 dinara, a za poluautomatsku pušku 4.950 dinara.

Za oružje koje je se koristi za ličnu bezbednost, a vlasniku je odobreno da ga samo drži u kući, plaća se 3.320 dinara, a građanima kojima je dozvoljeno i da drže i da nose sa sobom oružje za to moraju da plate 16.540 dinara. Porez na oružje i takse plaćaju se samo jednom godišnje.

M. G.