Zanimljiva predavanja za srednjoškolce

PREDAVANJE U SUDUU Višem sudu u Pančevu danas je održana manifestacija „Dan otvorenih vrata”, koja je osmišljena radi promovisanja rada pančevačkog pravosuđa među mladima.

Toj manifestaciji prisustvovali su učenici završnih razreda Gimnazije i Ekonomske škole (pravno-birotehnički smer). Pored razgovora sa čelnicima pravosuđa u našem gradu, imali su priliku i da odslušaju dva predavanja.

Prvo se zvalo „Krivična dela protiv polne slobode” (silovanje, obljuba s detetom, obljuba zloupotrebom službenog položaja, nedozvoljene polne radnje, prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju). O tim krivičnim delima govorila je Ana Kurai, zamenik višeg javnog tužioca.

Drugo predavanje bilo je „Neovlašćeno držanje i omogućavanje uživanja opojnih droga”, a o tome su govorili vršilac funkcije osnovnog javnog tužioca u Pančevu Aleksandar Đorđević i zamenik u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Gimnazijalci i učenici Ekonomske škole s pažnjom su saslušali oba predavanja i imali su mnogo pitanja za predavače i druge prisutne predstavnike pravosuđa. Posebno im je bilo zanimljivo to što su predavači govorili i o krivičnim delima koja se mogu počiniti na „Fejsbuku” i na internetu.

M. G.