1

(VIDEO) Turisti često posećuju umetničku porodicu Njemček

Opština Kovačica je turistička sredina.

Turisti dolaze u rodno mesto Mihajla Pupina Idvor, u Crepaji je poznata manifestacija Crepajački fijaker a u Kovačici je nekoliko destinacija gde se stanovnici drugih opština i zemalja zadržavaju najmanje po jedan sat.

Izmedju ostalih i kod umetničke porodice Njemček.