1

(VIDEO) Sutra nova kulturna akcija u Idvoru

“U subotu dvanaestog oktobra sa početkom u 18. casova je u Narodnom domu u Idvoru još jedno kulturno dešavanje. O tome direktor Doma kulture Mihajlo Pupin u Idvoru Svetislav Zakic:”