(VIDEO) Radničko-sportske igre u kuglanju u Kovačici

Kao i u Debeljači i Padini, i u Kovačici traju Radničko-sportske igre u kuglanju.