(VIDEO) O ugroženosti pesticidima

Pesticidi kao proizvodi namnjeni zaštiti ekonomski značajnih biljaka i životinja, bolesti, štetnih insekata i štetnih organizama. Njihovo korišćenje sa sobom nosi i štetne posledice, ističe Nikola Nikolić, stručnjak za poljoprivredu u opštini Kovačica.