1

(VIDEO) O konjartvu sa odgajivačem konja iz Banatske Dubice

Željko Živanov, odgajivač lipicanera iz Banatske Dubice, redovno dolazi na fijakerijade u opštinu Kovačica.

Pored mišljenja o samoškoj i crepajačkoj fijakerijadi, Živanov kazuje i na druga pitanja o konjarstvu…