1

(VIDEO) Dr Svetlana Zolnjan o aktuelnostima…

Članica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Dr. Svetlana Zolnjan govori o tome koji problemi, osim besparice, u uvodjenju novih tehnologija zadajunajviše briga našem obrazovanju.