Velika akcija sadnje u organizaciji Ekološkog pokreta Padina

Ekološki pokret Padina u subotu organizije veliku akciju sadnje drveća. Planirana je sadnja oko 1000 sadnica duda i oko 300 sadnica hrasta. Akcija počinje u 9 sati na obodima doline, jugoistočno od naseljenog mesta Padina, koje je deo zaštićenog staništa KOV08.

Ekološki pokret iz Padine ovaj projekat realizuje u saradnji sa Lovačkim udruženjem, Udruženjem poljoprivrednika i Omladinom iz Padine, uz podršku Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine i opštine Kovačica, a sa ciljem sprečavanja bespravne uzurpacije staništa od
strane vlasnika poljoprivrednog zemljišta, kao i formiranja zelenog zaštitnog pojasa.