1

Ulice i trgovi Pančeva: Njegoševa

Njegoševa ulica

Njegoševa ulica

Ova ulica se nalazi u samom centru Pančeva i deo je pešačke zone koja je spojena s Gradskim parkom. Pod imenom Njegoševa pojavljuje se od 1944. godine, a prethodno je nosila imena: Ulica Lea Šlagetera Gasea (1941–1944), Njegoševa (1921–1941) i Sečenjijeva (1918–1921).

Petar II Petrović Njegoš (1813–1851) bio je vladika i vladar Crne Gore, ali i pesnik. Kao veliki reformator osnovao je prvu štampariju na Cetinju 1834. godine, kada je otvorena i prva škola. Iste godine štampa i svoju prvu zbirku pesama, a samo deceniju kasnije, u periodu od 1844. do 1847. godine, objavio je svoja najpoznatija dela: „Luča mikrokozma”, „Gorski vijenac” i „Lažni car Šćepan Mali”.

J. Korda