1

U Kovačici održana prezentacija u okviru programa Exchange 5

U sali Skupštine opštine Kovačica, 26. novembra 2019. godine u 11 časova, održana je medijska prezentaciju projekta “Unapređenje ruralnog razvoja kroz učinkovito upravljanje imovinom”, koji sprovode Opštine Kovačica i Kovin u okviru programa Exchange 5.

Program Exchange 5 sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU u Ministarstvu finansija, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) implementacioni partner. S obzirom na teme i sadržinu Programa, veoma značajnu ulogu imaju i Sektor za imovinsko-pravne poslove i Sektor budžeta u Ministarstvu finansija i druge resorno nadležne nacionalne institucije, Ministarstvo za evropske integracije, kao i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Suštinski korisnici Programa jesu lokalne samouprave u Srbiji, odnosno lokalna administracija i šira lokalna zajednica, civilno društvo i privreda.

Na konferenciji koju je u Kovačici otvorio Daniel Magdu, rukovodilac odeljenja za investicije i lokalni ekonomski razvoj u Opština Kovačica, on je ujedno i predstavio osobenosti savremenog upravljanja javnom imovinom u cilju lokalnog razvoja u Opštini Kovačica, kao deo ekonomskog razvoja društva i evropskih integracija.

Magdu je istakao da opština Kovačica implementacijom ovog projekta ispunjava svoje zakonske obaveze koje proističu iz Zakona o javnoj svojini (2011). Ovaj zakon podrazumeva uspostavljanje uređenog sistema upravljanja javnom imovinom kao i obavezu jedinica lokalne samouprave da vode jedinstvenu bazu nepokretnosti u javnoj svojini, da istu redovno ažuriraju i dostavljaju ažurirane podatke Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije.
Projekat pruža podršku opštinama Kovačica i Kovin u stvaranju preduslova za brži lokalni ekonomski razvoj kroz efikasnije upravljanje imovinom na lokalnom nivou, što je od velikog značaja za obe opštine.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti obe opštine će biti u mogućnosti da uspostave uređen, transparentan, odgovoran i efikasan lokalni sistem upravljanja javnom imovinom. Nakon ovog projekta biće uspostavljena osnovna evidencija za nekretnine, za određeni broj prioritetnih nekretnina će se utvrditi njihove vrednosti, a podaci o imovini u vlasništvu/korišćenju od strane opština biće podneseni u centralnu bazu podataka kojom upravlja Republička direkcija za imovinu.
Na medijskoj prezentaciji govorila je i Slađana Ćirikovački, savetnica za poslove lokalno ekonomskog razvoja u Opštini Kovin. Gospođa Ćirikovački je istakla da, pored konkretne dobrobiti od realizacije ovog projekta u vidu postizanja kapaciteta naših lokalnih samouprava u oblasti upravljanja javnom svojinom, kako u organizacionom, normativnom, tehničkom tako i u kadrovskom smislu, ovaj projekat je značajan jer razvija i međuopštinsku projektnu saradnju predstavlja jedan od mehanizama unapređenja lokalnog razvoja obe opštine.

O samom projektu kao i o narednim koracima govorila je Tamara Babić, manadžerka projekta.

Projekat „Unapređenje ruralnog razvoja kroz učikovito upravljanje imovinom“ vredan 146.208,57 evra finansira Evropska unija a kofinansira Republika Srbija u okviru grant šeme Programa Exchange 5, ima za cilj da unapredi upravljanje imovinom u opštinama Kovačica i Kovin.