1

TIŠINA U DOMU ZDRAVLJA: Pssst, direktor Višekruna „radi”

Objavismo nedavno da imamo lošu komunikaciju s Domom zdravlja. Netačno. Nemamo skoro nikakvu, bez obzira na trud da je uspostavimo. Direktor te javne zdravstvene ustanove dr Stojan Višekruna uporno izbegava da odgovara na konkretna pitanja koja mu postavljamo. Da ne ponavljamo ona stara: sledi „novotarija”.

Nikakvom replikom nismo udostojeni posle mejla koji smo mu najavili telefonom i poslali 3. jula. U njemu je bila skenirana odluka Upravnog odbora Doma zdravlja (na fotografiji).

„Na osnovu člana 23 Statuta Doma zdravlja Pančevo, Upravni odbor Doma zdravlja Pančevo je dana 26. 06. 2018. godine doneo sledeću Odluku: Utvrđuje se cena za izdavanje Izveštaja izabranog lekara o zdravstvenom stanju fizičkog lica za držanje i nošenje oružja u iznosu od 1.000 dinara za fizička lica koja ovaj pregled obavljaju van Doma zdravlja Pančevo, a za fizička lica koja obavljaju u Domu zdravlja Pančevo, izdavanje ovog izveštaja je besplatno. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja”.

Potpisao ju je, doduše, predsednik ovog tela dr Goran Simonović, ali računali smo s tim da dr Stojan Višekruna, kao direktor ustanove, neposredni izvršilac odluka tog tela, zna o čemu se tu radi. Jer, citirana odluka u prevodu znači da i pored toga što građanima firme u kojima rade uplaćuju zdravstveno osiguranje, oni sada moraju da plate svojevrstan „uput” hiljadu dinara ako se drznu da odu van Doma zdravlja na pregled.

Kako ne bismo zvučali kao sveznalice, za komentar smo zamolili jednog poznatog pančevačkog pravnika, koji nam je rekao:

– Prilikom donošenja te odluke ta službena lica na položaju prekoračila su svoja ovlašćenja. Time su nanela štetu i teže povredila prava fizičkih lica koja su pregled u postupku izdavanja izveštaja izabranog lekara o zdravstvenom stanju izvršila van Doma zdravlja. Takođe, ovde postoji prostor da se obezbedi i pribavi protivpravna imovinska korist za zdravstvenu ustanovu, čime su se pojavila bitna obeležja krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359, stav jedan, Krivičnog zakonika, za koji je propisana kazna od šest meseci do pet godina zatvora. Istovremeno, ovakvom odlukom izvršena je svojevrsna diskriminacija građana, što je direktno suprotno odredbi člana 68 Ustava RS, pa time i načelu pristupačnosti zdravstvene zaštite propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti odredbama člana 19, kao i člana 20, koji se bavi pravičnošću zdravstvene zaštite. Predsednik i članovi Upravnog odbora očigledno su zaboravili na ljudska prava i vrednosti, onako kako je to propisano članom 25 predmetnog zakona.

Pitali smo direktora te važne javne zdravstvene ustanove na koji se zakonski ili podzakonski akt Upravni odbor Doma zdravlja pozvao kako bi doneo tu odluku. Avaj. Tišina. Direktor dr Stojan Višekruna ima važnija posla od komunikacije s javnošću.

S. Trajković