Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima – Prevencija i pomoć žrtvama

hro03Na inicijativu Belorusije, Generalna skupština UN je krajem prošle godine označila 30. jul kao Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Cilj kampanje je unapređivanje aktivnosti kako bi se ovaj globalni problem suzbio. U Srbiji je ovaj dan obeležen konferencijom za novinare u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Aleksandar Nikolić, državni sekretar tog ministarstva, izjavio je da MUP neprestano radi na prevenciji, zaštiti žrtava, pravovremenoj identifikaciji slučajeva trgovine ljudima i procesuiranju izvršilaca u saradnji s drugim državnim organima. S ciljem još većeg napretka u borbi protiv trgovine ljudima očekuje se usvajanje Nacionalne strategije prevencije, suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava u Republici Srbiji za period od 2014. do 2020. godine.

U Pančevu je nedavno formiran Tim za borbu protiv trgovine ljudima, koji koordinira Suzana Jovanović. Prema njenim rečima, u toku je obuka članova tog tima, koju sprovode MUP Srbije i Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Članovi tima će sprovoditi preventivne aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima.

Ivana Predić