1

Sniziti cenu grejanja

LDP KZNLiberalno-demokratska partija smatra da JKP „Grejanje” zloupotreblјava svoj monopolski položaj, a da je lokalna vlast nespremna da u toj oblasti sprovede neophodne promene. Zbog svega toga na sednici Skupštine će zatražiti da se cena grejanja snizi za 15 odsto.

Posle najave da će se gradska odluka ponovo izmeniti i način obračuna ove usluge vratiti na staro, Predrag Patić, gradski menadžer LDP-a, na konferenciji za novinare održanoj u utorak, 6. oktobra, situaciju je ocenio kao „konfuznu”. On je podsetio da je cena gasa snižena za 23 odsto, a ovo javno komunalno preduzeće najavlјuje da smanjenja cene za građane neće biti.

Z. Sp.

opsirnije1