1

Smanjena kazna bivšoj radnici Gradske biblioteke

bibliotekaApelacioni sud u Beogradu doneo je pravosnažnu presudu kojom je smanjena prvostepeno izrečena kazna Ivani Đurović, nekadašnjoj službenici knjigovodstva u Gradskoj biblioteci, s deset na pet godina zatvora.

Sudije Apelacionog suda preinačile su odluku kolega iz pančevačkog suda, koje su Ivanu osudile za proneveru i okvalifikovale ono što je uradila kao zloupotrebu položaja odgovornog lica. Pored toga, Ivani je oduzeta protivpravno stečena imovinska korist u iznosu od 20.595.502,82 dinara, a Gradska biblioteka Pančevo je upućena na parnični postupak radi ostvarenja imovinskopravnog zahteva.

U obrazloženju presude Apelacionog suda piše i da je njen advokat u žalbi na prvostepenu presudu pravilno zaključio da to što je uradila nije bila pronevera i da je prvostepeni sud pogrešno primenio Krivični zakon.

Pre donošenja konačne presude Apelacioni sud je uzeo u obzir olakšavajuće okolnosti u korist okrivljene, а posebno to što je priznala da je počinila krivično delo. S druge strane, Ivani Đurović je kao otežavajuća okolnost uzeto to što je finansijski oštetila Gradsku biblioteku i što je Skupština Pančeva morala da iz gradskog budžeta izdvoji 27 miliona dinara kako bi platila poreski dug te ustanove.

M. G.