1

Šezdeset godina izviđačkog odreda u Kovačici

    

Odred izviđača „Janošik“ iz Kovačice – jedini izviđački odred koji deluje u opštini Kovačica ove godine obeležava 60 godina od osnivanja.

Tim povodom su se u ponedeljak 28. oktobra u prostorijama mesne zajednice u Kovačici okupili bivši i aktuelni članovi odreda. Na početku je minutom ćutanja odana počast svim preminulim članovima nakon čega su o istoriji odreda izviđača u Kovačici govorili starešina izviđačkog odreda Jan Jonaš i izviđački instruktor višeg ranga Jaroslav Toman.

Godina 1958. smatra se za početak izviđačkih aktivnosti u Kovačici a odred „Janošik“ je zvanično osnovan 1. januara 1959. godine na inicijativu nastavnika Jana Sladečeka i Ane Svetlik koji su prethodno pohađali kurseve instruktora. Tadašnji članovi bili su učenici od 5. do 7. razreda osnovne škole „Mlada pokolenja“.
Do 1980-ih, članstvo se proširilo na oko 50 izviđača koji su učestvovali u takmičenjima i aktivnostima na teritoriji tadašnje države u organizaciji Jugoslovenskog saveza izviđača. Osamdesetih godina kovačički odred više se fokusirao na aktivnosti u svom okruženju, gde su uz podršku Saveza socijalističke omladine Kovačica organizovali ekološke akcije, sportska takmičenja, marševe i kampovanja.

Nakon nekoliko godina stagnacije, početkom devedesetih, dolazi do uspona izviđača u Kovačici, i odred je brojao više od 100 članova. Tadašnji članovi su 1994. godine započeli organizovanje omladinskih umetničkih kampova. Ratnih devedestih uz podršku republičkih i evropskih saveza i organizacija likovna kolonija u Kovačici, privukla je evropsku ali i svetsku pažnju. Učesnici su dolazili ne samo iz Srbije već i iz drugih država.

Jan Jonaš je u odredu izviđača „Janošik“ aktivan od samog osnivanja i prema njegovim rečima biti izviđač čoveku donosi mnogo avantura, prijatelja i iskustva.

Na okupljanju povodom obeležavanja jubileja su prisutni imali priliku i da pogledaju video zapise sa likovnih kolonija izviđača.

Izviđaštvo u Srbiji ima tradiciju dugu više od jednog veka.
Prva izviđačka četa, po ugledu na skautski pokret u Engleskoj, osnovana je u maju 1911. godine u Beogradu.

Izviđači Srbije su vodeća organizacija mladih i za mlade, koja nudi izazovne programe za devojčice, dečake i mlade uzrasta od 7 do 25 godina starosti u nekoliko hiljada izviđačkih radnih jedinica organizovanih u više od 50 odreda. Kovačički odred u godini jubileja ima za cilj da aktivira aktuelne članove, ne bi li tradicija izviđaštva u našoj sredini i dalje trajala.