1

Sednica SO Kovačica 20. decembra

Sednica Skupštine opštine Kovačica, 32. po redu, održaće se u petak 20. decembra sa početkom u 11. časova u velikoj sali zgrade Opštinske uprave opštine Kovačica.

Na dnevnom redu će odbornici razmatrati šesnaest tačaka, u prve dve će se razmatrati predlozi: najpre Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2020. godinu i Kadrovskog plana Opštine Kovačica za 2020. godinu a zatim i Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Opštine Kovačica.

Od treće do šeste tačke razmatraće se Programi poslovanja Javnih preduzeća za 2020. godinu: „Naš stan“ iz Kovačice, Poslovno-rekreativni centar Relax iz Kovačice i RTV OK Opštine Kovačica.

Od šeste do dvanaeste tačke dnevnog reda razmatraće se programi poslovanja Javnih komunalnih preduzeća i to ovim redom: „Elan“ Kovačica, „Padina“ Padina, „Rad“ Crepaja, „4. oktobar“ Debeljača, „Banat“ Uzdin, „Samoš“ Samoš i „Idvor“ Idvor.

Razmatranje Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Kovačica za 2020. godine je plairano za četrnaestu tačku. Petnaesta je razmatranje Godišnjeg planu rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Kovačica za 2020. godine.

Poslednja tačka nosi naziv: Razmatranje Informacije o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzrećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 1. januara 2019. do 30. septembra 2019. godine.