Saopštenje „Petrohemije” o detonaciji u južnoj zoni

juzna zona 1

Foto: Danijel Maletin

Jutros oko 6.30 iz pravca južne zone začula se snažna detonacija, nakon koje se na nebu u tom delu grada pojavio i gust crni dim.

Prenosimo integralnu verziju saopštenja koje je „Petrohemija” dostavila u vezi sa ovim događajem.

„U toku procesa proizvodnje jutros u 6.31 došlo je do dekompozicije u reaktoru za proizvodnju polietilena niske gustine u fabrici PENG. Kao posledica javio se zvučni efekat i sagorevanje na sigurnosnoj reaktorskoj membrani.

juzna zona 2

Foto: Danijel Maletin

„S obzirom na to da je pojava dekompozicije predviđena tehnološkim postupkom, prilikom ovakvih događaja ne dolazi do materijalne štete i ugrožavanja radne i životne sredine.

„U odnosu na broj dekompozicija u ostalim pogonima u svetu, broj dekompozicija u fabrici PENG u HIP-Petrohemiji je izuzetno mali i u proseku iznosi jednu godišnje, što je rezultat istraživanja procesa polimerizacije etilena, iz kojih su kasnije proizašle brojne inovacije i poboljšanja procesa.

„Zaposleni u HIP-Petrohemiji reagovali su pravovremeno i u skladu sa procedurama i uputstvima, a sve nadležne institucije su blagovremeno obaveštene.

„Proizvodnja u HIP-Petrohemiji se obavlja stabilno i ostali proizvodni pogoni rade po ustaljenom režimu, a tokom vikenda se očekuje normalizacija proizvodnje u fabrici PENG.”

D. K.