Šansa za Banat

Jedan od najvećih izazova za sve zemlјe u procesu pristupanja Evropskoj uniji jeste prilagođavanje zahtevima zajedničke polјoprivredne politike. Na teritoriji južnog Banata 89 odsto teritorije pripada ruralnom području, pa je i polјoprivreda najperspektivnija grana i značajan potencijal – smatra Savet za polјoprivredu Pokreta socijalista.

„Zakonom o polјoprivrednom zemlјištu na lokalne samouprave je preneto ovlašćenje da u ime države gazduju državnim zemlјištem. Rentiranjem desetina hilјada hektara državnog polјoprivrednog zemlјišta lokalne samouprave PS 2obezbeđuju značajna finansijska sredstva. Pripadajući novac lokalne samouprave po zakonu mogu i treba da koriste samo za zaštitu i unapređivanje polјoprivrednog zemlјišta: vetrozaštitne pojaseve, atarske puteve, lovačke remize, kanalsku mrežu sa opcijom zalivnih sistema, bušenje bunara, stručnu polјoprivredno-veterinarsku službu, infrastrukturnu podršku kroz klastere, zemlјoradničke zadruge, hladnjače, preradne kapacitete itd. Bez ulaganja mi nećemo imati koristi od svega što imamo”, kaže se u saopštenju ove stranke.

Z. Sp.