1

Renoviranje reformatske crkve u Debeljači

Mađarska reformatska crkva u Debeljači je ove godine na osnovu odluke Vlade Srbije proglašena za spomenik kulture.

Po dimenzijama i kapacitetu najveći je reformatorski hram u regionu a ove godine slavi 220 godina od osnivanja. Crkva je osnovana 12. maja 1799. godine pod vođstvom sveštenika Janoša Tara i danas broji oko 1.200 članova.

Toranj crkve je ranije renoviran, potom i obložen bakrom, kao i sva četiri ulaza, a rekonstruisan je i krov. Ove godine je zamenjena stolarija, i objekat je iznutra okrečen, takodje je uradjena kompletna izolacija, i izbetoniran pod. Ugradjeno je podno grejanje i završena rastauracija klupa, koje se ovih dana postavljaju u crkvu. Planom je predviđeno da svi radovi budu završeni do Božića.

Renoviranje je realizovano zahvaljujući donacijama pojedinaca i bratskih zajednica iz Nemačke kao i novcem dobijenim na konkursima koje je raspisala Mađarska. ( 80 milion forinti – 28. 434.182, din. )

Za narednu godinu planirano je spoljašnje uređenje ( fasada) , kao i restauracija orgulja.