1

Rekonstrukcije teku po planu

Đurica Resanović, Direkcija za izgradnju i uređenje grada

– Radovi na rekonstrukciji mosta odvijaju se po planu i dogovorenoj dinamici.

hro06Do sada smo videli da će na nekim delovima biti potrebno uraditi manje nego što je procenjeno, ali da ima i mesta na kojima su oštećenja velika i da je konstrukcija propala u još većoj meri nego što je to prvobitno izgledalo – izjavio je Đurica Resanović, zamenik rukovodioca Sektora za investicije i održavanje objekata u niskogradnji u Direkciji za izgradnju i uređenje Pančeva.

Sumirajući ono što je do sada učinjeno, on je rekao da su radnici „Mostogradnje” i „Vojvodinaputa Pančevo” koji obavljaju radove na rekonstrukciji završili sanaciju nasipa prema Beogradu i Pančevu na mestima gde su oni propali. Preostalo je da se nasipi asfaltiraju, ali to neće biti urađeno dok sve ne bude završeno.

Do sada su na prvom betonskom delu mosta od Pančeva ka Beogradu završeni radovi na peskarenju betonskih površina, sanaciji pukotina i propalih betonskih površina, kao i na završnom zaštitnom premazu betonskih površina. Nakon toga će skela biti skinuta i premeštena na sledeći betonski deo mosta ka Beogradu.

Resanović je izjavio i da će tek kada peskarenje bude završeno, moći da se vidi šta je još neophodno uraditi.

Prema njegovim rečima, izvesno je da će do kraja rekonstrukcije, kada budu završeni radovi na betonu i čeličnoj konstrukciji mosta, biti potrebno završiti ugradnju slivnika, kao i „češljeva” i „tepiha”. Nakon toga, u završnoj fazi, uradiće se hidroizolacioni premaz i asfaltiranje.

Resanović je rekao i da se rekonstrukcija Ulice Milke Marković bliži kraju.

Prema njegovim rečima, preostalo je još samo da se nadzemna niskonaponska mreža izmesti u podzemnu.

Nakon toga će moći da se uklone postojeći stubovi te mreže koji onemogućavaju da se kompletno završi pešačko-biciklistička staza sa desne strane ulice u pravcu Ulice Stevana Šupljikca.

On je najavio da će radovi na niskonaponskoj mreži biti gotovi do kraja iduće nedelje. Nakon toga će biti potrebno još oko pet dana da se zatrpaju rupe koje će ostati kada se izvuku stubovi niskonaponske mreže, da se završe trotoari sa obe strane ulice i da se na njima uradi završni sloj asfalta. Odgovarajući na novinarsko pitanje da li će u Ulici Milke Marković biti završeni i parkinzi koje su tražili njeni stanari, on je rekao da tehničke mogućnosti za to postoje, ali da završetak tog posla neće biti moguć dok ne bude obezbeđen dodatni novac.

Mihajlo Gligorić