1

Raspisan konkurs na temu Mihajlo Pupin – rodoljub i nasleđe

DK „Mihajlo Pupin“ Idvor i Savet za kulturu SO Kovacica raspisuju KONKURS na temu : 165 godina od rodjenja Mihajla Pupina Mihajlo Pupin – rodoljub i nasleđe, za umetnički prikaz ličnosti velikog naučnika i njegov doprinos državi.

Umetnički prikaz utemeljen životom M.Pupina odnosi se na:

– aktivnost velikog naučnika na širenju istine povoda i uzroka Prvog svetskog rata, lobiranja , prikupljanja i slanja pomoći otadžbini i njegov humanitarni rad

– ogroman uticaj na formiranje granica novostvorene države

– osnivanje fondacija i briga za pokolenja

– naučni rad

Konkurs je otvoren od 02.12.2019.- 15.12.2019.god, a radovi se dostavljaju na adresu Doma kulture Mihajlo Pupin, Ive Lole Ribara 49, 26207 Idvor ili u opštini Kovačica.

Konkurs se odnosi na dve kategorije :

– pojedinačna : Školska deca (osnovne škole)
Srednjoškolci i odrasli umetnici

– kolektivi : Osnovne škole i udruženja

Pupinova medalja za umetničko stvaralaštvo dodeljuju se za sve kategorije u tri vrednosne veličine.
Konkursni radovi mogu biti iz oblasti :književno-literalnog, likovnog, muzičkog stvaralaštva i multimedije
Radovi moraju biti originalni izraz autora.
Rangiranje prispelih radova vršice žiri po vrednosnim kriterijumima Pravilnika konkursa.
Objava rezultata konkursa je u sredstvima informisanja.
Dodela priznanja biće održana na svečanosti, datum i vreme biće naknadno utvrđeni.