Promovisana prva monografija o gimnaziji u Kovačici

Monografija 50 godina gimnazije “Mihajlo Pupin” je svoju promociju imala u sredu 23. oktobra. Knjigu je kovačička gimnazija izdala u saradnji sa opštinskom bibliotekom.

Pola veka gimnazije “Mihajlo Pupin” predstavljeno je u najnovijoj monografiji čija je promocija uz svečani program održana u prostorijama škole. Iako je izdavanje knjige bilo planirano 2017 godine kada je gimnazija obeležavala 50 godina od osnivanja, zbog obimnog posla ne bi li što verodostojnije bilo predstavljeno sve ono što je pratilo rad ove obrazovne ustanove ona je svetlost dana ugledala tek nedavno, rekla je na promociji direktorka gimnazije Tatiana Brtkova.


U monografiji su pored istorijskih činjenica, predstavljeni i nekadašnji direktori i najuspešniji učenici.

Takođe su istaknuti i bivši gimnazijalci a sada doktori nauka.

Obuhvaćena su i takmičenja, vannastavne aktivnosti u školi, saradnja sa drugim školama i ustanovama i ekskurzije. Knjiga je ilustrovana bogatom foto galerijom.

U pisanju monografije učestvovali su Jan Hrćan, Martin Toman, Tatijana Brtkova, Ana Dudaš, Želimira Kolarik, Jarmila Jonašova, Miroslav Jurica, Pavel Matuh, Kristina Ćendić, Jarmila Ćendić, Ivan Kornović i Marija Kotvaš Jonaš. Jezičku redakciju činili su: dr Zuzana Čižik, Julijana Benjova, Marija Kotvaš Jonaš i Ivana Andrić. Za tehnički deo bio je zadužen Vasile Spariosu, za grafiku Vladislav Širka a naslovnu stranu predložio je Miroslav Jonaš.

Nakon himne “Gaudeamus igitur” u interpretaciji školskog hora i pozdravnog govora direktorke Brtkove, monografiju su prisutnima predstavile Marija Kotvaš Jonaš i Jarmila Ćendić.

Promocija je bila protkana i odlomcima iz knjige koje su čitali učenici, dok je jedan od autora knjige novinar Pavel Matuh na harmonici izveo pesmu nastalu 70 godina prošlog veka koju je tada grupa gimnazijalaca posvetila profesorima. U programu je osim hora učestvovao i školski orkestar a za kraj su učenici izveli “Pupinovo kolo”.
Svoje utiske su nakon promocije sa prisutnima podelili predsednik Skupštine opštine Kovačica Zlatko Šimak, predsednica Nacionalnog saveta Slovaka u Srbiji Ljibuška Lakatoš, predsednik Kancelarije za Slovake u dijaspori Jan Varšo i državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović. Gimnazija „Mihajlo Pupin“ je monografiju izdala u saradnji sa opštinskom bibliotekom. Izdavanje knjige je finansirano od strane Opštine Kovačica i Kancelarije za Slovake u dijaspori Slovačke republike.

Monografija je dvojezična, pisana je na srpskom i slovačkom jeziku. Promocija je završena krštenjem knjige. Taj zadatak su zajedno sa direktorkom obavili učenici ove škole.