1

Prenošenje neolitskog skeleta

Skelet star oko 4.500 godina, takozvani zgrčenac, koji su arheolozi Narodnog muzeja Pančevo pronašli u decembru prošle godine na lokalitetu Livade (kod „Semena Tamiš”), prenesen je danas u Narodni muzej. Tome su prethodile višednevne konzervacijske pripreme za podizanje cele grobne celine in situ. Tim poslom rukovodila je Ana Olajoš, viši kustos – konzervator Muzeja Vojvodine, koja je istakla da se podizanje grobova radi veoma retko, te da je ovo je tek drugi ili treći grob u arheologijaposlednjih četrdeset godina na teritoriji Vojvodine koji je na ovaj način dislociran.

Kako smo saznali od Vojislava Đorđevića, arheologa u Narodnom muzeju Pančevo, grobna celina sa skeletom stajaće u Smaragdnoj sobi, a moći će da se pogleda 24. decembra, na dan Muzeja. Naredne godine biće napravljena arheološko-konzervatorska izložba o tome.

Inače, reč je o grobu iz doba neolita. Skelet je pronađen u horizontalnom položaju, na leđima, glave okrenute ulevo, ruku savijenih preko stomaka i nogu savijenih u kolenima i povijenih ulevo. Pored lobanje je pronađen grumen crvenog okera, kojim je pokojnik bio posut i čiji su tragovi ostali na kostima. Način na koji je pokojnik sahranjen i prisustvo okera ukazuju na to da je reč o ritualu sahranjivanja koji se primenjivao u jamnoj kulturi. Takav ritual simbolizuje ponovno rađanje – pokojnik se stavlja u položaj fetusa i poliva se crvenim okerom, koji simbolizuje krv.

D. M.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”.)