1

Predstavnici svih i nikoga

Socijaldemokratska_stranka„Srbija ima najgori izborni sistem u Evropi, koji podrazumeva jednu izbornu jedinicu i glasanje za izbornu listu, što znači da su svi poslanici, kao i odbornici, predstavnici svih i nikoga istovremeno”, kaže se u saopštenju Socijaldemokratske stranke.

Ova partija je Narodnoj skupštini uputila predlog za promenu političkog sistema „jer dosadašnja praksa omogućava učešće građana u politici samo jednom u četiri godine, kada ubacuju listić u glasačku kutiju”. Prema mišlјenju SDS-a, sistem „demotiviše građane”, a potrebni su nam narodni predstavnici „koje su birali građani i koji primarno odgovaraju građanima, a ne strankama iz kojih dolaze”.

Zbog svega toga ova stranka predlaže da se uvede personalizovani proporcionalni izborni sistem, da se formiraju poslaničke kancelarije u opštinama iz kojih oni dolaze, da se neposredno biraju gradonačelnici i predsednici opština, reafirmiše praksa referenduma i uspostavi parlamentarna kontrola.

Z. Sp.

opsirnije1