1

Pravljenje spiskova viška zaposlenih u „Petrohemiji”

Južna zona čeka nove investicije

Južna zona čeka nove investicije

Radnici „HIP–Petrohemije” danas su počeli da se izjašnjavaju o tome žele li dobrovoljno da odu iz preduzeća uz socijalni program.

Sva tri reprezentativna sindikata fabrike saopštila su danas da je Vlada Srbije u petak, 5. decembra, po podne poslala nalog rukovodstvu „Petrohemije” da do narednog petka, 12. decembra, dostavi spisak radnika koji će biti proglašeni tehnološkim viškom.

Na sastanku menadžmenta i predstavnika sva tri sindikata održanom u subotu, 6. decembra, sindikalci su insistirali na tome da smanjenje broja zaposlenih uz socijalni program bude sprovedeno isključivo na dobrovoljnoj osnovi.

Anketa o odlasku iz „Petrohemije” trajaće do srede, 10. decembra. Ona se odnosi pre svega na radnike kojima je ostalo najviše pet godina do ispunjavanja zakonskog uslova za odlazak u penziju, ali se mogu prijaviti i drugi koji su zainteresovani da uz odgovarajuću otpremninu napuste fabriku – saopštili su sindikati.

Ovakvi spiskovi se prave i u Industriji stakla Pančevo i u preduzeću „Seme Tamiš”. Dragan Tomić, predsednik sindikata Staklare, izjavio je kako se očekuje da od sto devedeset jednog radnika njih pedesetoro-šezdesetoro iskoriste ponudu iz socijalnog programa Ministarstva za rad i napuste preduzeće.

D. V.