1

Osamnaest vozača kažnjeno zbog pijanstva

Od prvog oktobra, kad je počela primena novih mera koje podrazumevaju testiranje na alkohol svih vozača koje zaustavi saobraćajna policija, na teritoriji Policijske uprave Pančevo u alkometre je duvalo oko 1800 vozača.

Prema podacima koje je „Pančevac” dobio u saobraćajnoj policiji, 18 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog toga što su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola.

PIJANI VOZACIVozaču koji je zatečen da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola određuje se mera zadržavanja u policijskim prostorijama ako je u stanju alkoholisanosti više od 1,2 mg/ml, tj. ako je u stanju teške, veoma teške i potpune alkoholisanosti. Mera zadržavanja odrediće se i vozaču koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola.

Protiv vozača koji je zatečen da na putu upravlja vozilom u stanju srednje, teške, veoma teške i potpune alkoholisanosti podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu.

Vozaču koji je zatečen da u saobraćaju na putu upravlja vozilom u stanju umerene alkoholisanosti izdaje se prekršajni nalog kojim se obavezuje da za učinjeni prekršaj plati novčanu kaznu u fiksnom iznosu.

Saobraćajna policija može da primeni prema vozačima i meru privremeno isključivanje iz saobraćaja. Ona je predviđena u slučajevima kada su oni pod dejstvom alkohola ili ako odbiju da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola, odnosno stručnom pregledu. Isključenje traje 24 sata. Izuzetno, isključenje vozača koji je blago, odnosno umereno alkoholisan traje 12 sati.

M. G.