1

Potrebno više prostora za parkiranje

Srđan Miletić, načelnik komunalne policije

hro05Načelnik Komunalne policije Srđan Miletić izjavio je da u našem gradu nema dovoljno prostora za parkiranje, zbog čega bi građani što češće morali da iniciraju potpisivanje peticija u kojima bi tražili od nadležnih da ovaj problem bude rešen.

– Nesklad između trenutnog broja parking-mesta i sve većeg broja automobila često stvara probleme zbog učestalog parkiranja na površinama javne namene. Na primer, kada izađemo na teren po prijavi za nepropisno parkiranje, tamo nas vozač koji je to uradio pita gde drugde da ostavi automobil kad nigde ne postoji parking – istakao je Miletić.

On je podsetio da je na javnim površinama zabranjeno zaustavljanje i parkiranje osim ako nije postavljen neki saobraćajni znak kojim je propisano drugačije.

Prema njegovim rečima, u gradskim naseljima, naročito na Strelištu i Tesli, često se dešava da se vozači parkiraju na zelenim površinama i tako ih oštećuju i uništavaju. Miletić je dodao da je to zabranjeno i da komunalna policija reaguje na takve pojave.

– Ukoliko vozače koji to rade zateknemo na licu mesta, prvo ih upozorimo, a potom i sankcionišemo. Ako zateknemo samo parkirano vozilo, onda ga fotografišemo i šaljemo prekršajni nalog vlasniku, koji je dužan da plati kaznu ili ide kod sudije za prekršaje – rekao je Miletić.

On je istakao da zbog nedovoljnog broja ljudi Komunalna policija ne može da reaguje brzo i da odmah sankcioniše sve slučajeve parkiranja na zelenim površinama, ali je pozvao građane da prijavljuju takve pojave.

Načelnik Komunalne policije izjavio je i da pripadnici te gradske službe nemaju nikakve tolerancije prema vozačima koji ostavljaju svoja vozila na uređenim zelenim površinama i mestima gde ometaju normalno kretanje ljudi i igru dece. Prema njegovim rečima, u takvim slučajevima postoji mogućnost i da takva vozila budu uklonjena „paukom”.

Podsećamo, „Pančevac” je do sada u nekoliko navrata skretao pažnju javnosti na to da je nedovoljan broj parking-mesta jedan od najvećih komunalnih problema u gradu. Nadležni u Parking-servisu precizirali su da je taj problem posebno izražen u užem centru grada, na teritoriji koju obuhvata tzv. crvena zona.

Onisu naveli da bi najbolje i ekonomski najpovoljnije rešenje za taj problem bilo da se na prostoru iza nove Pošte ili stare robne kuće postavi montažna javna garaža na sprat, u kojoj bi moglo da se parkira do 150 automobila.

Rekli su i da bi lokacija iza nove Pošte bila najpogodnija jer je u neposrednoj blizini Autobuske stanice, Suda i ekspozitura banaka.

Mihajlo Gligorić