1

Pomozimo imigrantima

SPSSocijalistička partija Srbije oformiće punkt za prikuplјanje hrane, odeće i obuće za imigrante iz država u kojima se ratuje i koji prolaze kroz Srbiju i naš grad, a formiraće i lekarski tim za pružanje zdravstvene nege tim lјudima – kaže se u saopštenju Saveta za zdravlјe i socijalnu politiku SPS-a.

„Nije davno bilo da je i naš narod morao da napusti svoja ognjišta i da traži smeštaj u drugim državama. Smatramo da se nije dovolјno uradilo za pomoć i zbrinjavanje ovih lјudi, koji su nam ’gosti’ u prolazu kroz naš grad. Pored toga što možemo njima pomoći da što bezbednije i sigurnije stignu tamo kuda su se uputili, istovremeno moramo zaštititi i sebe, jer na putu kojim prolaze, postoje bolesti i nedaće koje ovi nesrećni lјudi moraju da prođu”, smatra ova stranka.

SPS predlaže da se ostvari saradnja s policijom, Crvenim krstom, socijalnom službom i nevladinim organizacijama, kao i svima koji žele da pomognu „nekome ko je u goroj situaciji od nas” i napominje da već postoje narodne kuhinje, napuštene kuće i drugi „neiskorišćeni kapaciteti” koji bi mogli da posluže za ovu namenu.

Z. Sp.