1

Pomoć za žrtve nasilja

SIGURNE KUCEMinistarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Srbije podržalo je sa 989.323 dinara akcije Društva za unapređenje položaja vulnerabilnih (ugroženih) društvenih grupa iz Pančeva za pomoć ženama i deci u pančevačkoj Sigurnoj kući. Taj novac će biti iskorišćen za proširenje prostora za rad i kreativne aktivnosti žena i dece iz Sigurne kuće, kao i za opremanje njihovog dečjeg igrališta.

U ime Društva za unapređenje položaja vulnerabilnih grupa ugovor o ovoj donaciji potpisao je njegov predsednik Milan Crnković. To se dogodilo na ceremoniji održanoj u Vladi Srbije 23. maja, na kojoj su potpisani ugovori o donacijama i drugim organizacijama civilnog društva koje pomažu deset sigurnih kuća, koliko postoji širom Srbije.  

U budžetu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za ovu godinu je za tu namenu izdvojeno deset miliona dinara, a ciljevi toga su, kako je izjavila Zorana Mihajlović, podizanje borbe protiv nasilja nad ženama i decom na viši nivo i poboljšanje uslova stanovanja u sigurnim kućama.

Ovo je prvi put da se sredstvima iz budžeta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje direktna finansijska podrška prihvatilištima za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, čime se šalje jasna poruka da se intenzivira borba protiv tog velikog društvenog zla.

Dobijanju donacije za pančevačku Sigurnu kuću doprineo je i Savet za rodnu ravnopravnost koji je formirala Skupština grada Pančeva.

– Uz prijavu na konkurs savet je pismom preporuke dodatno podržao pančevačku Sigurnu kuću u upornim nastojanjima da se obezbedi adekvatnije opremljen prostor za igru za decu, kao i prostor za radno-okupacione aktivnosti i kreativne radionice. To je učinjeno u nameri da se poboljšaju uslovi stanovanja. Uloga Društva za poboljšanje položaja vulnerabilnih grupa iz Pančeva kao nosioca projektnih aktivnosti od je velikog značaja i za sam Savet, jer kroz svoje aktivnosti podstiče organizacije civilnog društva da se uključe i uzmu proaktivan stav u lokalnoj zajednici kroz projektne aktivnosti koje su definisane nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima. Akcionim planom grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti od 2016. do 2018. godine predviđene su mere i aktivnosti koje, pored ostalih, treba da doprinose i (osećanju) bezbednosti žena u našoj lokalnoj zajednici – piše između ostalog u saopštenju koje je potpisala Milica Todorović, master politikologije, odbornica u Skupštini grada Pančeva i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost.

M. G.