1

Pomoć u kući za mlade sa invaliditetom

Centar za socijalni rad Kovačica je tokom avgusta započeo realizaciju nove usluge socijalne zaštite pomoć u kući deci i mladima sa invaliditetom. Projekat podržan finansijski od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova APV.

Usluga pomoć u kući za odrasle i stare u Opštini Kovačica realizuje više od jedne decenije, a od avgusta ove godine zaživela je nova usluga zahvaljujući kojoj su pomoć u kući dobili i mladi sa invaliditetom.

Dušanka Petrak, direktorka kovačičkog Centra za socijalni rad navodi da iako u Kovačici od februara ove godine radi Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom, potrebe su mnogo veće, a uvođenjem ove nove usluge, prošireni su upravo ti kapaciteti kako bi se izašlo u susret i mladima koji po projektu nisu mogli da koriste usluge Dnevnog boravka.

U projekat je uključen 21 korisnik iz Opštine Kovačica. Uslugu pružaju tri licencirane gerontodomaćice.

Projekat Pomoć u kući mladima sa invaliditetom potrajaće do kraja godine, a cilj Centra za socijalni rad je da se realizacija ove usluge nastavi.

(Ovaj tekst je deo projekta „Info kutak” koji je finansijski podržala Opština Kovačica)