1

Policajci na kursu reagovanja u kritičnim situacijama

SPECIJALCIMinistarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je grupa pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) ovih dana uspešno završila kurs za što bolje reagovanje u slučajevima otmica, iznuda i talačkih situacija koji su im držali pripadnici Jedinice za suzbijanje otmica i iznuda Nacionalne kriminalističke agencije Velike Britanije.

Aleksandar Nikolić, državni sekretar MUP-a Srbije, izjavio je nakon uručivanja diploma polaznicima kursa da MUP i Nacionalna kriminalistička agencija Velike Britanije imaju odličnu saradnju i da će edukacija o rizicima koji se mogu pojaviti nakon kidnapovanja talaca doprineti da se što uspešnije i efikasnije reaguje u složenim talačkim situacijama.

M. G.