1

Platforma je već spremna

SPS KZNGradski odbor Socijalističke partije Srbije je još krajem decembra usvojio platformu za dalјi rad. Ona je zasnovana na „tri temelјa demokratije – političkom, ekonomskom i socijalnom”, istaknuto je na konferenciji SPS-a za novinare održanoj u utorak, 19. januara.

– U ekonomskoj oblasti naš cilј je da odlučnije podržimo razvoj i olakšamo poslovanje malih i srednjih preduzeća, a posebno velikih sistema kao što su „Petrohemija” i „Azotara”. Poslovanja nema bez dobre infrastrukture i tu smo dali poseban akcenat, jer se situacija u selima razlikuje od gradske. Poseban problem su i nerešeni imovinsko-pravni odnosi u gradu. Dešava se da se čak i neke ulice delom nalaze na privatnim posedima, pa je i postupak dolaženja do zemlјišta, kada želimo da se nešto radi, prilično spor. To je posledica nesređene evidencije gradske imovine i naš cilј je da svu tu dokumentaciju sredimo i formiramo bazu podataka – rekla je Olivera Radulović, potpredsednica Gradskog odbora SPS-a.

Z. Sp.

opsirnije1