1

Penzije i dalјe kamen spoticanja

Krajiški demokratski forum poziva sve penzionere i njihove naslednike kojima nisu isplaćene penzije iz Hrvatske da se jave toj organizaciji. Forum podseća da u Srbiji trenutno ima više od 40.000 proteranih i izbeglih penzionera iz Hrvatske koji traže isplatu svojih dospelih a neisplaćenih prinadležnosti.

„Sporazum o socijalnom osiguranju između Srbije i Hrvatske skloplјen je 1997. godine, a stupio je na snagu 1. maja 2003. i on sadrži limitirajuće odredbe koje sprečavaju obeštećenje penzionera. Forum podsjeća da je Hrvatska potpisala Sporazum o pitanjima sukcesije SFRJ i da je time preuzela obaveze u vezi s poštovanjem lјudskih prava Srba u Hrvatskoj, odnosno protjeranih i izbjeglih Srba iz Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine, što je posebno precizirano Aneksom G i Aneksom E Sporazuma. KDF smatra da vlasti Srbije, koja je potpisnica sporazuma, moraju više pažnje posvetiti navedenoj problematici u bilateralnim odnosima s Hrvatskom, kao i s međunarodnom zajednicom. Uklanjanje tog ’kamena spoticanja’ u srpsko-hrvatskim odnosima mora započeti izmenom sporazuma iz 2003. godine i njegovim usklađivanjem s međunarodnim pravnim aktima, odnosno Sporazumom o sukcesiji i potpisanim aneksima”, kaže se u saopštenju KDF-a.

Z. Sp.