1

Patić: Omogućićemo samoinicijativno isključivanje grejanja

Procedura za isključivanje daljinskog grejanja na lični zahtev ubuduće će biti mnogo jednostavnija nego do sada. Za razliku od ranijih godina, od početka ovogodišnje grejne sezone to će biti moguće – izjavio je Predrag Patić, član Gradskog veća zadužen za stambeno-komunalne poslove.

Podsećamo, nemogućnost isključivanja sa sistema daljinskog grejanja na sopstveni zahetev je tokom 2014. godine bila jedan od najčešćih razloga zbog čega su se naši sugrađani žalili gradskim zaštitnicima prava građana. To nije problem samo u Pančevu već i u brojnim drugim gradovima širom Srbije, jer je u poslednje vreme sve više onih koji traže da im se obustavi grejanje zato što ne mogu da plaćaju račune.

Pedja Patic– Gradska odluka o načinu isporuke toplotne energije, koja, nažalost, još uvek važi, davala je Javnom komunalnom preduzeću „Grejanje” mogućnost da samo odlučuje o tome da li će neko moći da se isključi s mreže ili ne. To je do sada bilo moguće samo ako su postojale tehničke mogućnosti, a „Grejanje” je po pravilu odgovaralo da ih nema. Građani su posle toga mogli da se žale Nadzornom odboru „Grajanja”, a njegovi članovi su uvek odbacivali te žalbe. Međutim, od početka ovogodišnje grejne sezone primenjivaće se nova gradska odluka i njom će biti omogućeno i samoinicijativno isključivanje. Navešću jedan konkretan primer: oni koji bi hteli da se isključe, po trenutno važećoj gradskoj odluci moraju da traže saglasnost sedamdeset odsto stanara u zgradi. Predložio sam Gradskom veću da Skupština to promeni i da se procenat stanara bez čijeg pristanka je nemoguće isključenje smanji na pedeset odsto. Zašto je neophodno traženje saglasnosti drugih? Onaj ko bude isključen sa sistema daljinskog grejanja će i nakon toga trošiti energiju koju će morati da plaća neko drugi. Zbog toga komšije moraju da se se saglase s tim. Ako neko zaključi da mu je daljinsko grejanje skupo i odluči da se preorijeniše na neki alternativni način grejanja, ne bi trebalo da bude nikakvih problema da dobije pristanak drugih stanara u zgradi – istakao je Patić.

M. G.

opsirnije1