1

Otvorena senzorna soba za osobe sa smetnjama u razvoju

senzorna sobaAktivisti udruženja „Na pola puta” više godina rade na otvaranju senzorne sobe, a ovih dana je ta ideja sprovedena u delo. Zahvaljujući inostranim donatorima i Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu, koji su obezbedili veći deo sredstava za izvođenje radova i kupovinu elemenata neophodnih za funkcionisanje senzorne sobe, ali i lokalnoj samoupravi, koja je pomogla njeno otvaranje, ovaj savremeni vid terapije za decu i odrasle osobe sa smetnjama u razvoju od danas je dostupan našim sugrađanima. Svečano otvaranje upriličeno je juče u prostorijama udruženja „Na pola puta”, u Ulici Žarka Zrenjanina 52.

Uz pomoć stručnjaka u senzornoj sobi sprovodi se terapija stimulacije čula za decu i odrasle sa autizmom i poremećajem koncentracije, za osobe sa senzornim oštećenjima, nedovoljnom mentalnom razvijenošću, govornim poteškoćama, smetnjama u učenju, kao i za one s problemima u ponašanju i za hiperaktivnu decu. S korisnicima će raditi defektolozi i logopedi koji su prošli neophodne obuke. Dubravka Janić, defektolog, koja će sprovoditi terapiju, objašnjava da su tretmani izuzetno delotvorni.

I. P.
opsirnije1