Osvojeni vrhovi Crne Gore

ekl03Članovi Planinarskog društva „Jelenak” izveli su prošlog vikenda najzahtevniju visokogorsku akciju planiranu za ovu godinu.

Dvadesetak planinara iz Pančeva i Beograda osvojilo je najviše vrhove planine Tali. Prema rečima učesnika, uspon nije bio nimalo lak. Taj teren je pretežno kamenit, a staze su uzane i, prema rečima učesnika, neophodan je oprez pri svakom koraku. Litice su gotovo vertikalne, stene krušljive, a trava klizava. Uz pomoć vodiča, ekspedicija se uspešno popela na sva tri vrha: Kule (2.068), Kokošju glavu (2.063) i Rudu glavicu (2.020 metara). Nakon napornog penjanja ekipa je tokom večeri sumirala utiske uz kolašinski krompir i katunski ovčiji sir.

Narednog dana je usledio tehnički manje zahtevan uspon na Lukanje čelo, s kojeg se pruža fantastičan pogled na gotovo sve vrhove u Crnoj Gori – najviše kote Komova, Prokletija, Durmitora i Sinjajevine. Akcija je uspešno okončana u kasnim večernjim časovima.