1

Osposobljavanje za samostalan život

Realizacija projekta Doma „Srce” u Jabuci

Projekat pod nazivom „Povećanje kapaciteta za samostalan život u zajednici”, koji realizuje Dom za lica ometena u razvoju „Srce” u Jabuci, predstavljen je javnosti u sredu, 3. septembra, u prostorijama tog doma.

Cilj programa koji će se sprovoditi u narednih godinu i po dana jeste osamostaljivanje korisnika Doma i deinstitucionalizacija ustanove. Finansira ga Evropska unija, a podržali su ga Pokrajinski sekretarijat za finansije i Grad Pančevo. Evropska unija je obezbedila 150.000 evra za izgradnju dveju kuća u Jabuci, a prema rečima direktora Doma Milana Kisina, radovi treba uskoro da počnu.

– U toku je postupak dobijanja lokacijske dozvole, a potom ćemo pribaviti i građevinsku dozvolu. Izgradnja treba da bude završena krajem novembra, kada će se naših dvanaest štićenika useliti u nove kuće – objasnio je Kisin i dodao da su oni tokom leta bili na obuci u „Kući na pola puta”, a učestvovali su i u kampovima na Zlatiboru i u Čeneju.

U procesu osamostaljivanja štićenicima će pomagati dva radna instruktora i isto toliko stručnih saradnika, zaposlenih u Domu. Kako kaže Kisin, kada Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o socijalnom preduzetništvu stupe na snagu, korisnici novih kuća će moći i da rade na imanju Doma „Srce”.

Program za osamostaljivanje korisnika sprovodi se u toj ustanovi od 2007. godine. U tri kuće u Jabuci i dva stana u Novom Sadu korisnici Doma žive samostalno, uz pomoć stručnjaka i saradnika. Trenutno u ustanovi živi 180 štićenika, a kada transformacija ustanove bude završena, u njoj će ostati tek četrdesetak stanovnika.

I. P.