1

Osnovna škola u Debeljači nastavlja akciju sakupljanja električnog i elektronskog otpada

Osnovna škola Moša Pijade u Debeljači i tokom ove školske godine nastavlja sa organizovanjem akcije sakupljanja električnog i elektronskog otpada.

Učenci i nastavnici osnovne škole Moša Pijade iz Debeljače su tokom protekle školske godine uspešno sproveli akciju na sakupljanju električnog i elektronskog otpada. Akcija je imala dobar odziv a pored dece, njihovih roditelja i nastavnika, svoj doprinos su dali i drugi meštani Debeljače.

Cilj je bio odložiti otpad na adekvatan način, shvatiti problem otpada i načine njegovog tretiranja, tj. smanjenja, počev od samih proizvođača pa do krajnjih korisnika.

A novac koji je prikupljen u ovoj akciji utrošen je za opremanje osnovne škole u Debeljači potrebnim nameštajem.

I u nastavku, akciji se mogu priključiti svi zainteresovani gradjani!

Nepotrebne i neispravne aparate poput velikih kućnih aparata, malih kućnih aparata, oprema za informatičke tehnologije (IT) telekomunikacije, radio aparati, televizijski aparati, video rekorderi, oprema za osvetljenje, električni i elektronski alati, igračke, oprema za rekreaciju i sport, medicinski pomoćni uređaji, automati, instrumenti za praćenje i nadzor, građani mogu doneti u školu. Sakupljeni elektronski i električni biće prosledjen dalje na reciklažu.