1

Održana 32. sednica SO Kovačica

Održana je 32. sednica Skupštine opštine Kovačica.

Na dnevnom redu bilo je šesnaest tačaka. Sednici je prisustvovalo 24 odbornika. Sve tačke dnevnog reda usvojene su sa 23 glasa za, bez uzdržanog i bez glasa protiv. Sednica je trajala nepunih dvadeset minuta.

Doneta je najpre Odluka o budžetu Opštine Kovačica za 2020. godinu i Kadrovskog plana Opštine Kovačica za 2020. godinu a zatim i Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Opštine Kovačica.

Od treće do šeste tačke usvojeni su Programi poslovanja Javnih preduzeća za 2020. godinu: „Naš stan“ iz Kovačice, Poslovno-rekreativni centar Relax iz Kovačice i RTV OK Opštine Kovačica.

Od šeste do dvanaeste tačke dnevnog reda usvojeni su programi poslovanja Javnih komunalnih preduzeća i to ovim redom: „Elan“ Kovačica, „Padina“ Padina, „Rad“ Crepaja, „4. oktobar“ Debeljača, „Banat“ Uzdin, „Samoš“ Samoš i „Idvor“ Idvor.

Usvojen je i Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Kovačica za 2020. godine, kao i Godišnjeg planu rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Kovačica za 2020. godine.

Na kraju je usvojena i informacija o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzrećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 1. januara 2019. do 30. septembra 2019. godine.