1

Održana 30. sednica Skupštine opštine Kovačica

Četvrt sata trajala je 30. sednica Skupštine opštine Kovačica. Sednici je prisustvovalo 25 od 39 odbornika. Sve tačke dnevnog reda usvojene su sa 24 glasa za, bez uzdržanog i bez glasa protiv. Na dnevnom redu bilo je 20. tačaka.

Usvojeni su Program poslovanja JP „Naš stan“ Kovačica za 2019. godinu, kao i Izveštaja o radu i finansijskoi izveštaji za 2018. godinu: JP „Naš stan“ Kovačica, JP „Relax“ Kovačica, JP RTV Opštine Kovačica, JKP „Rad“ Crepaja, JKP „Padina“ Padina JKP „Samoš“ Samoš, JKP „Elan“ Kovačica, JKP „Banat“ Uzdin, JKP “Idvor “ Idvor i JKP „4.oktobar“ Debeljača.

U uvodnim tačkama usvojeni su predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2019. godinu (drugi dopunski budžet – rebalans dva), a zatim i predlog Odluke o izmenama Odluke o boravišnoj taksi i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Kovačica.

Odbornici su usvojili i predlog Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji opštine Kovačica i predlog Odluke o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje robe i usluga, zatim predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za „Vetropark Crepaja“, kao i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima i predlog Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima. Usvojen je i predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Kovačica.