Od dvorske lude do savetnika

Institucija dvorske lude, to jest dvorske budale, postojala je još u starom veku, pre nove ere. U despotskim vladavinama to je bio jedini čovek koji je kralju, caru ili sličnom drmatoru kroz šalu i rugalice smeo ama baš sve da kaže, a da pritom ostane živ. Svi ostali koji bi se usudili da kritikuju glavnog baju, ne bi se dugo nanosili glave.

Dakle, može se slobodno reći da su prvi pravi savetnici u istoriji bile dvorske lude. Ta institucija je potom zadržana na evropskim dvorovima i tokom dva nova milenijuma. Međutim, s padom apsolutističkih režima i porastom demokratije, te u skladu s Darvinovom teorijom evolucije, i ovde je došlo do promena. Umesto dvorskih luda, novi drmatori su, pod firmom savetnika, upošljavali svoje prijatelje, kumove, švalerke i nakončad, koji su time dobili pravo da glavnom baji kažu ono što drugi ne bi smeli ni u snu. Naravno, i da lepo žive o narodnom trošku.

Pošto u demokratiji ne postoji samo jedan drmator, već ona podrazumeva čitav buljuk onih koji sebe smatraju glavnim bajama, tako su i savetnici postali raširena i takoreći opšta pojava.

Istina, u vreme socijalizma taj sistem se malo poremetio, jer su za savetnike imenovani uglavnom oni koji su postali politički nepodobni. Režimi su ih prvo uklanjali zatvorskim metodama, a kada je to postalo nepopularno, sa odgovornih funkcija su ih slali na plaćena savetnička mesta, na kojima uglavnom nisu radili ništa. U stvari, jedini posao im je bio da prime platu i sačekaju penziju.

Posle najnovijih demokratskih promena u nas savetnici opet zauzimaju mesto koje im je i pripadalo. I tako danas od 45.831 zaposlenog u javnoj upravi, ne računajući policiju i vojsku, imamo ukupno 11.134 plaćena savetnika. Kada im se saberu primanja, koja se kreću od 40.000 do 106.000 dinara neto, to znači da nas koštaju oko 150 miliona evra godišnje.

I nema veze što se običnom narodu smanjuju penzije, što se ukida pomoć porodiljama, što se smanjuje dečji dodatak i što se krešu sva socijalna davanja. Nema veze sve dok pomenuti savetnici, odnosno prijatelji, kumovi, švalerke i nakončad dobro obavljaju svoj posao i drmatorima govore ono što narod ne sme.

Mada se mnogi već pitaju nije li Darvinova teorija evolucije nastavila da evoluira, pa se sada savetnici ubrajaju u narod, a narod u dvorske budale.

Z. Spremo