1

Objaviti sve ugovore

Dosta-je-bilo-Restart„Pokret ’Dosta je bilo – restart’ pokrenuće inicijativu za suzbijanje svih mogućih vidova korupcije i zloupotrebe novca iz budžeta Grada. To se može jednostavno rešiti pomoću principa transparentnosti. Pokret poziva sve službe koje raspolažu novcem iz budžeta da učine dostupnim javnosti sve podatke na šta se novac troši i to na sledeći način: da objave sve ugovore koji su potpisani, s kojim subjektima su potpisani i tačno u dinar ko sve i po kom osnovu dobija novac iz budžeta Grada”, kaže se u saopštenju ovog udruženja.

Pokret traži i podatke o troškovima za reprezentaciju, za koju kaže da je „nemoralno da uopšte postoji”.

Z. Sp.

opsirnije1