1

Obeležen Dan pobede

U opštini Kovačica je 9. maja polaganjem venaca na spomenike palim borcima u svim naseljenim mestima obeležen Dan pobede .

Prema knjizi Jovana Marjanovića Narodnooslobodilački rat i Narodna revolucija u Jugoslaviji od 1941. do 1945. godine Jugoslavija je u Drugom svetskom ratu izgubila više od milion i sedmastohiljada ljudi. Najveći broj stradao je u zverskim nacističkim i fašističkim masakrima naroda. Od pomenutog broja tristošest hiljada poginulih bili su borci. Time se, po pisanju Marjanovića, ne iscrpljuju ljudske žrtve u Jugoslaviji za pet godina ratovanja. Zemlja je imala 425 hiljada ranjenih, 170 hiljada ratnih zarobljenika, 320 hiljada interniranih u logorima, 530 hiljada prisilno raseljenih, 270 hiljada na prisilnom radu i 320 hiljada prinudno mobilisanih.

Poginulih, ranjenih, zarobljenih i na druge načine maltretiranih ljudi bilo je skoro tri miliona i osamstohiljada ljudi što je činilo skoro 24 posto njenog stanovništva. Sratzmerno stanovništvu, gubici Jugoslavije su 11 puta veći od gubitaka savezničkih država.

Ipak, Jugoslavija je jedna od zemalja koja je u saradnji sa drugim savezničkim državama izašla kao pobednik u Drugom svetskom ratu i antifašističke prošlosti naše zemlje se netreba stideti, smatraju članovi boračkih organizacija u ovom delu južnog Banata.