1

Obaveštenje

Kako ne bi došlo do zabune, redakcija „Pančevca” obaveštava čitaoce da je prošle nedelje, na desetoj strani, ispod naslova „Kandidati će ponovo polagati”, u okviru teksta o privremenoj blokadi rada jedne pančevačke autoškole, objavljena fotografija isključivo kao ilustracija priče, što znači da na njoj nije predmetna auto-škola.

Iako su preduzete sve tehničke mere da ne dođe do prepoznavanja objekta na fotografiji, vlasnik auto-škole koja nije imala nikakvih problema sa izlaskom kandidata na polaganje smatra da je ulaz u njegov objekat prepoznatljiv, pa mu ovim obaveštenjem izlazimo u susret.

S. T.