1

O prevenciji narkomanije u Starčevu

Aktivisti Crvenog krsta koji rade na prevenciji bolesti zavisnosti priredili su edukativnu tribinu namenjenu mladim osnovcima kao koristan doprinos njihovom pravilnom i zdravom razvoju.

Prezentacija u vidu projekcije slajdova održana je u petak, 3. oktobra, u starčevačkom Kreativnom kulturnom klubu, a prisustvovali su joj učenici OŠ „Vuk Karadžić”. O prevenciji narkomanije u StarčevuVolonteri pomenute humanitarne organizacije upoznali su mlade sa opasnim drogama i njihovim smrtonosnim posledicama i, kao glavnu ideju prevencije narkomanije, istakli da treba raditi na uvećanju samopouzdanja, a posebno na razvijanju sposobnosti dece da samostalno donose ispravne odluke. Učesnici su po okončanju radionice dobili poučne i informativne letke za roditelje.

Takođe, zainteresovani za prevenciju bolesti zavisnosti ili rešavanje već nastalih problema pozvani su na redovne sastanke, koji se održavaju utorkom od 12 sati u kancelariji udruženja Crvenog krsta.

Narednih mesec i po dana u starčevačkom Domu kulture biće priređene brojne poučne i zanimljive radionice sa širokim spektrom tema.

J. K.