Noć u Hitnoj: muke s hipertenzijom i astmom

hitna nocDva noćna dežurstva u našoj službi protekla su u znaku pacijenata s visokim krvnim pritiskom i astmom. Hladno vreme doprinosi pogoršanju osnovne bolesti. Probleme s hipertenzijom uglavnom smo rešavali davanjem saveta putem telefona, jer se najčešće radilo o korekciji terapije koja je pacijentu prepisana.

Zapazili smo da jedan broj pacijenata tek povremeno uzima terapiju ili ne odlazi na kontrolne preglede. Rezultat je obično slabo regulisan krvni pritisak s visokim vrednostima pri merenju. Opasnost po zdravlje je još veća zbog negativnog efekta niskih temperatura na krvne sudove srca i mozga.

Statistike koje se vode u mnogim zemljama precizno pokazuju da sa svakim stepenom pada temperature vazduha raste broj moždanih i srčanih udara. To svakako treba imati u vidu kad govorimo o važnosti prevencije i redovnog uzimanja terapije kako bismo sprečili komplikacije osnovne bolesti.

Dr Miroslav Tepšić