Nije bilo poskupljenja grejanja

Povodom zabune koju je kod građana izazvalo slanje obaveštenja uz januarske račune Javno komunalno preduzeće „Grejanje” je saopštilo da treba platiti samo iznose koji su navedeni na računima, a ne na obaveštenjima.

U saopštenju „Grejanja” se podseća da je svim korisnicima daljinskog grejanja uz januarski račun poslato i obaveštenje o tome koliko bi bilo zaduženje za određeni stan kad bi se grejanje naplaćivalo prema utrošenoj toplotnoj energiji.

GREJANJE„S obzirom na to da je zakonski predviđeno, kao i gradskom Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva, da se od oktobra 2015. godine usluga grejanja obračunava i naplaćuje prema utrošenoj toplotnoj energiji u podstanici, JKP „Grejanje” je poslalo obračune koji su samo primer, kako bi korisnici daljinskog grejanja imali uvid u to koliko će morati da plaćaju kad počne merenje potrošnje po podstanici. Pošto su ova obaveštenja kod dela korisnika izazvala nedoumicu koji iznos treba platiti, naglašavamo da se plaća iznos s računa, koji je istovetan iznosu s računa za prethodni mesec, obračunat po kvadraturi stana. Iznos sa obaveštenja ne treba plaćati jer predstavlja samo informaciju o utrošku toplotne energije po podstanicama za mesec januar i primer koliko bi u tom slučaju bio iznos zaduženja”, piše u saopštenju „Grejanja”.

M. G.