1

Nema kraja suđenju Milanku Andrejiću

MILANKO I VELJATrećestepeno sudsko veće Apelacionog suda u Beogradu 10. jula je poništilo presudu svojih kolega iz Drugostepenog veća, koje je odlučivalo o kazni izrečenoj Milanku Andrejiću u pančevačkom sudu, i vratilo ovaj slučaj na ponovno suđenje.

Ta odluka je doneta posle nekoliko meseci otkako je potpuno poništena optužba koja je nekadašnjeg člana Gradskog veća i predsednika pančevačke Nove Srbije teretila za primanje mita, nakon čega je osuđen je samo za zloupotrebu službenog položaja.

„Apelacioni sud smatra da se u žalbama branilaca okrivljenog Andrejića osnovano ističe da drugostepena presuda sadrži bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer je predmetnom presudom prekoračena optužba. U konkretnom slučaju drugostepeni sud je u svoju presudu uneo izmene u odnosu na optužnicu. Zato je drugostepena presuda ukinuta i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje”, piše u obrazloženju Apelacionog suda.

M. G.

opsirnije1