Nedomaćinsko rukovođenje ustanovom

APOTEKA  IMG_0366 (3) Kontrola namenskog korišćenja budžetskih sredstava i materijalno-finansijskog poslovanja u 2014. godini u Apoteci Pančevo počela je 19. februara na inicijativu gradonačelnika Pančeva, a završena je 30. marta. Apoteka je inspekciji dostavila veliki broj primedbi na zapisnik, koje su odbačene. Izveštaj je ove nedelje prosleđen i gradonačelniku, a uvid u njega imala je i novinarka „Pančevca”.

Dokument sadrži obilje činjenica koje ukazuju na propuste u radu rukovodstva Apoteke Pančevo, kao što su neprimenjivanje Zakona o javnim nabavkama i trošenje javnih sredstava koja nisu bila predviđena finansijskim planom Upravnog odbora. U izveštaju se navodi i da „veći deo računovodstvenih isprava nema prijemni štambilj, te se ne može utvrditi datum prijema dokumenata i ne mogu se odrediti rokovi kada je izvršeno knjiženje, odnosno da li su u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu”.

Budžetska inspekcija je utvrdila, kao i pančevačka policija, koja je izvršila provere po nalogu pančevačkog Osnovnog tužilaštva, da je Apoteka Pančevo nabavila od firme „Interpo” 3.600 plišanih loptica po ceni od 684 dinara (ukupno 10.264.697 dinara), a da pritom, kako se navodi u izveštaju, ne postoje dokazi o tome da je roba nekome prodata, isporučena ili podeljena u reklamne svrhe. Takođe, pominje se i firma „Ars tonus”, kojoj je Apoteka platila 2.206.676 apoteka 3dinara (ukupan iznos je 2.845.676 dinara) za različite usluge: termoformiranja po obliku proizvoda i sečenje folije, materijal PET, isporuka kartona s termolepkom za blistovanje proizvoda, usluge protokola, keteringa, opreme, dekoracije i pratećeg reklamnog materijala, „skeniranje izložbenog prostora, proces benčmarkinga u odnosu na konkurenciju, unapređenje promotivno-izložbenog prostora u apotekama, kreiranje predloga vizuelnog identiteta spoljnog dela apoteke i organizacija povodom otvaranje apoteke ’Makedonija’”. U izveštaju se zaključuje da za usluge reklamiranja nije sproveden postupak javne nabavke, a donji limit za raspisivanje tendera je 400.000 dinara, što je suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Zakup lokala od 1.000 evra

U zapisniku se navodi i da Apoteka prilikom otvaranja triju novih objekata nije poštovala Zakon o javnim nabavkama jer nije sprovela tender za izbor novih lokacija, te da je rukovodstvo zaključilo ugovore sa zakupodavcima po cenama znatno višim od tržišnih. Tako je za poslovni prostor u Ulici Ž. Zrenjanina 43, površine 60 kvadrata, 1. novembra 2014. zaključen ugovor s Milanom Bačujkovim, po ceni od 400 evra mesečno. Drugi je potpisan 9. oktobra 2014. između Apoteke i Stojana Katančevića – o zakupu poslovnog prostora u Makedonskoj ulici 31-a, površine 90 kvadratnih metara, za mesečnu zakupninu od 500 evra. Treći ugovor o zakupu lokala zaključen je 1. septembra 2014. između Apoteke i preduzeća „Beotok” d. o. o., u Ulici Veljka Vlahovića 11-a, površine 92,46 metara kvadratnih, za mesečnu rentu od čak 1.000 evra.

Apoteka Pancevo_MG_0286 (22)Koliko su cene navedenih zakupnina visoke, govori podatak da na osnovu Odluke o poslovnom prostoru, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva početna cena zakupa poslovnog prostora bazirana na tržišnim cenama u prvoj zoni iznosi 300 dinara po kvadratnom metru, u drugoj zoni 200 dinara i u trećoj zoni 100 dinara. To znači da bi cena lokala u Ulici Žarka Zrenjanina, koji se nalazi u prvoj zoni, bila 18.000 dinara, a za poslovni prostor u Makedonskoj i u Veljka Vlahovića, koji se nalaze u drugoj zoni, tržišna cena bi iznosila 10.000, odnosno 9.246 dinara. U izveštaju stoji da je David Stokić, zamenik direktorke Apoteke, izjavio je da su „vršene provere tržišnih cena lokala”, ali nije mogao da obezbedi dokaz o tome.

Sudski sporovi

Zapisnik osvetljava i druge detalje koji ilustruju koliko rukovodstvo nedomaćinski upravlja Apotekom Pančevo. Uvidom u dokumentaciju uočeno je da ta ustanova iz godine u godinu povećava dugove prema dobavljačima (31. decembra 2012. ukupan dug bio je 555.249.601, a dve godine kasnije 682.747.633 dinara). Takođe, ustanova ima pet sudskih sporova – za ukupan iznos od oko 370 miliona dinara. Apoteka ima i nenaplaćena potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 114.920.491 dinara, a najveća među njima ima firma „Velefarm holding” u stečaju (108.426.272).

Na kraju izveštaja rukovodstvu se upućuje preporuka da u skladu sa upravljačkom odgovornošću, koja je obaveza rukovodilaca svih nivoa kao korisnika javnih sredstava, sve poslove obavljaju zakonito, poštujući principe ekonomičnosti, efikasnosti i javnosti, kao i da za svoje odluke odgovaraju onome ko ih je imenovao.

Budžetska inspekcija na kraju daje i predlog mera kojima se Apoteka obavezuje da poslovne knjige vodi u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu i da u poslovanju primenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama. Takođe, Nadzornom odboru, koji prema Statutu Apoteke Pančevo „vrši nadzor nad radom i poslovanjem Apoteke” i obavezan je da podnosi osnivaču godišnji izveštaj o izvršenom nadzoru, nalaže se da u roku od 30 dana dostavi izveštaje, koji lokalnoj samoupravi nisu podneti ni za prošlu ni za pretprošlu godinu, a nisu dati na uvid ni budžetskom inspektoru do kraja kontrole inspekcije u Apoteci Pančevo. Isto tako Apoteka, iako ima obavezu, nije dostavila osnivaču plan rada i finansijski plan za 2014. godinu.

Odloženo saslušanje

Kako smo saznali u Višem javnom tužilaštvu Pančevo, prvo saslušanje u postupku istrage protiv osumnjičenih u slučaju Apoteke Pančevo, koje je trebalo da bude održano pretprošle nedelje, odloženo je zbog nemogućnosti nekih od njih i advokata da prisustvuju saslušanju.

Politička odluka

S obzirom na to da je protiv direktorke Branke Milojević i njenog pomoćnika Davida Stokića pančevačko Više tužilaštvo pokrenulo istražni postupak zbog zloupotrebe službenog položaja i da su u izveštaju uočeni veliki propusti u radu Apoteke, pitali smo gradske čelnike da li će Grad kao osnivač ustanove i onaj koji imenuje direktorku Apoteke reagovati. Gradonačelnik Pančeva Pavle Radanov izjavio je za naš list da je eventualna smena direktorke Apoteke politička odluka i da nju treba da donesu oni koji su je postavili.

– Odluku o pokretanju inicijative za smenu direktorke Apoteke treba da donese Gradski odbor SNS-a, koji ju je predložio. Ja nisam član tog tela, a ni kao gradonačelnik nemam ovlašćenja da postavljam i smenjujem direktore. Smatram da svako za koga se dokaže da je kriv treba da odgovara – rekao je Radanov i dodao da je primio zapisnik i prosledio ga tužilaštvu.

Na pitanje da li će se Gradski odbor Srpske napredne stranke sastajati i izjašnjavati o tom pitanju, Željko Sušec, predsednik GO SNS-a, rekao je:

– Sačekaćemo odluku Tužilaštva. Ako bude bilo osnova, Gradski odbor će pokrenuti inicijativu za smenu po hitnom postupku. Mi u SNS-u smatramo da svako ko krši zakon, treba da odgovara, a prema našim članovima smo još rigorozniji. Niko od njih ko krši zakon neće biti zaštićen.

apoteka 2On je odluku gradonačelnika da pošalje budžetsku inspekciju u Apoteku ocenio kao „ludost” i dodao da za to nije bilo osnova budući da „Apoteka nije korisnik budžetskih sredstava”.

Prema Statutu Apoteke, Nadzorni odbor kontroliše poslovanje i rad ustanove, a o tome da li je nadzor vršen i na koji način s obzirom na propuste u poslovanju, razgovarali smo i s predsednikom tog tela Milošem Ajkalom, koga je delegirao Grad. On je rekao da zbog kratkih rokova nije u mogućnosti da nam da izjavu, ali je kazao da će rado odgovoriti na sva naša pitanja za naredni broj „Pančevca”. Dodao je da članovi Nadzornog odbora ne vide nikakav problem u poslovanju Apoteke i da će se to telo, zajedno sa Upravnim odborom, ove nedelje sastati kako bi se izjasnili o pisanjima u našem listu.

I. Predić

—————————-

P. S. Tekst je izašao u štampanom izdanju „Pančevca”, u četvrtak, 23. aprila, broj 4606. Iako je Miloš Ajkalo, predsednik Nadzornog odbora Apoteke Pančevo, rekao da ćemo odgovore na pitanja upućena njemu, kao i saopštenje Nadzornog i Upravnog odbora dobiti za naredni broj „Pančevca”, oni do zaključenja broja 4607. nisu stigli u našu redakciju.